18.207.130.162 Nemocnica s poliklinikou Lipt.Mikuláą
Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši

Verejné obstarávanie - LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu (ďalej len nemocnica) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zadávanie zákaziek nemocnica uskutočňuje v zmysle platnej právnej legislatívy zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, Smernice č. 101/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a Smernice SM 06 Nakupovanie. Nemocnica uskutočňuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác aj s využitím EVOSERVISU.

Kontakt:
PhDr. Katarína Žišková, 044 5563514, 0917 430 794
  ziskova@nsplm.sk


Nadlimitné zákazky:
Podlimitné zákazky:
Podprahové zákazky:
Zákazky s nízkou hodnotou:
§ 9 ods. 9.:


© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík