ssx
Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši

Voľné pracovné miesta


Prijmeme farmaceuta do:    nemocničnej lekárne
Kvalifikačné predpoklady: VŠ v uvedenom odbore, špecializácia v odbore lekárenstvo vítaná
Mzdové podmienky: Základná mzda
- farmaceut bez špecializácie 1140,- €
- farmaceut so špecializáciou 1916,- €
- Náborový príspevok – 300 €
Termín nástupu : ihneď
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme farmaceuta do:    verejnej lekárne
Kvalifikačné predpoklady: VŠ v uvedenom odbore, špecializácia v odbore lekárenstvo vítaná
Mzdové podmienky: Základná mzda
- farmaceut bez špecializácie 1140,- €
- farmaceut so špecializáciou 1916,- €
Termín nástupu : ihneď
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Chirurgické oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: vítaná špecializácia v odbore, zaradenie do špecializácie, alebo absolventa
Základná mzda : lekár so špecializáciou 2098,- €, bez špecializácie 1140,- €
Ponúkané výhody : pracovná zmluva na neurčitý čas, ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Kvalifikačné predpoklady: vítaná špecializácia v odbore, zaradenie do špecializácie, alebo absolventa
Základná mzda : lekár so špecializáciou 2098,- €, bez špecializácie 1140,- €
Ponúkané výhody : pracovná zmluva na neurčitý čas, ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    oddelenie laboratórnej medicíny – úsek hematológie a transfuziológie
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 96/2010
Mzdové podmienky : Minimálny mzdový nárok podľa zákona č. 578/2004 Z.z.
- lekár bez špecializácie, (vítaný spoločný internistický kmeň) - 1 140,00 €
- lekár so špecializáciou - 2 098,00 € + náborový príspevok
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Oddelenie úrazovej chirurgie
Kvalifikačné predpoklady: absolvent
Základná mzda : bez špecializácie 1140,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekárov pre:    urgentný príjem
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore, prípadne zaradeného v odbore, alebo absolventa
Základná mzda : bez špecializácie 1140,- €, so špecializáciou 2098,- €
V prípade záujmu - kontakt:   personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    interné oddelenie a do internej ambulancie
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore gastroenterológia, interné lekárstvo, prípadne zaradeného v odbore, alebo absolventa
Základná mzda : bez špecializácie 1140,- €, so špecializáciou 2098,- €
Ponúkané výhody: pracovná zmluva na neurčitý čas, ubytovanie uchádzačom mimo Lipt. Mikuláš a náborový príspevok
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie, odbor PaM
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    JZS ORL
Kvalifikačné predpoklady: s atestáciou alebo bez atestácie v odbore
Základná mzda : bez špecializácie 1140,- €, so špecializáciou 2098,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    JZS Urológia
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore, prípadne zaradeného v odbore
Základná mzda : bez špecializácie 1140,- €, so špecializáciou 2098,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    ODCH s perspektívou špecializačnej prípravy v odbore geriatria
Kvalifikačné predpoklady: atestácia, alebo postupová skúška z vnútorného lekárstva, event. min. 1 rok praxe na internom oddelení
Základná mzda : bez špecializácie 1140,- €, so špecializáciou 2098,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    RLP
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore
Základná mzda : so špecializáciou 2098,- €
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme praktické sestry do nepretržitej prevádzky na:    neurologické oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky : Minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z. - praktická sestra – 684,00 €
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  janakolenova@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme zdravotníckych záchranárov do nepretržitej prevádzky na:    pracovisko urgentného príjmu
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky : Minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z. - zdravotnícky záchranár – 739,00 €
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  janakolenova@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme sestry do jednozmennej príp. trojzmennej prevádzky na:    psychiatrické oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky :
- Základná zložka mzdy - minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z., sestra bez špecializácie – 739,00 €, sestra so špecializáciou – 876,00 €
- Príplatky nad rámec Zákonníka práce, mesačne 60 - 120 € brutto
- Náborový príspevok – 300 €
- Možnosť ubytovania
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  janakolenova@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme sestry do trojzmennej prevádzky na:    oddelenie dlhodobo chorých, interné oddelenie + úsek JIS, neurologické oddelenie + úsek JIS, chirurgické oddelenie + úsek JIS a OAIM
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky :
- Základná zložka mzdy - minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z., sestra bez špecializácie – 739,00 €, sestra so špecializáciou – 876,00 €
- Príplatky nad rámec Zákonníka práce, mesačne 60 - 120 € brutto
- Náborový príspevok – 300 €
- Možnosť ubytovania
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  janakolenova@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme sestry (absolventky) do trojzmennej prevádzky na:    centrálne operačné sály
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
Mzdové podmienky :
- Základná zložka mzdy - minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z., sestra bez špecializácie – 739,00 €
- Príplatky nad rámec Zákonníka práce, mesačne 60 - 120 € brutto
- Náborový príspevok – 300 €
- Možnosť ubytovania
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  janakolenova@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk


Prijmeme elektrikára
Kvalifikačné predpoklady: elektrotechnické vzdelanie, osvedčenie § 21 - elektrotechnik, alebo §22, §23
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík