Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši

Voľné pracovné miesta


Prijmeme farmaceutického laboranta do jednozmennej prevádzky do:    nemocničnej lekárne
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Neurologické oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore vítaná, zaradenie do odboru, alebo absolvent
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Oddelenie úrazovej chirurgie
Kvalifikačné predpoklady: absolvent
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    Psychiatrické oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore vítaná, zaradenie do odboru, alebo absolvent
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára do:    internej ambulancie v Liptovskom Hrádku
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekárov pre:    urgentný príjem
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore, prípadne zaradeného v odbore, alebo absolventa
Nástup - ihneď
V prípade záujmu - kontakt:   personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme sestry do trojzmennej prevádzky na:    interné oddelenie
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  janakolenova@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme sestry do trojzmennej prevádzky na:    interné oddelenie - úsek JIS
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  janakolenova@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme sestry do trojzmennej prevádzky na:    neurologické oddelenie + úsek JIS
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  janakolenova@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme sanitárov/sanitárky/zdravotníckych asistentov do trojzmennej prevádzky na:
pracovisko urgentného príjmu
Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2010
V prípade záujmu - kontakt:   námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť príp. personálne oddelenie
   044/5563 504, 044/5563 526
 e-mail:  janakolenova@nsplm.sk
 e-mail:
  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    interné oddelenie a do internej ambulancie
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore gastroenterológia, interné lekárstvo, prípadne zaradeného v odbore, alebo absolventa
Ponúkané výhody: pracovná zmluva na neurčitý čas, ubytovanie uchádzačom mino Lipt. Mikuláš a náborový príspevok
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie , odbor PaM
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    JZS ORL
Kvalifikačné predpoklady: s atestáciou alebo bez atestácie v odbore
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    JZS Urológia
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore, prípadne zaradeného v odbore
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    ODCH s perspektívou špecializačnej prípravy v odbore geriatria
Kvalifikačné predpoklady: atestácia, alebo postupová skúška z vnútorného lekárstva, event. min. 1 rok praxe na internom oddelení
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

Prijmeme lekára na:    RLP
Kvalifikačné predpoklady: atestácia v odbore
V prípade záujmu - kontakt:   Personálne oddelenie
   044/5563 526
 e-mail:  ivankova@nsplm.sk

© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík