Pôrodnícke oddelenie          Pôrodnícke - pôrodná sála 1.
MUDr. Oldřich DRAHOVZAL Primár oddelenia
MUDr. Ladislav SKLADANÝ Zástupca primára
MUDr. Alena KREKÁČOVÁ Sekundárny lekár
MUDr. Eva VEREBOVÁ Sekundárny lekár
MUDr. Richard ŠKOLKA Sekundárny lekár
MUDr. Ján ŠUŤÁK Sekundárny lekár
Mgr. Adriana GREŠOVÁ Vedúca pôrodná asistentka
Mgr. Marta GREŠOVÁ Manažerka pre dennú zmenu


Sestry a pôrodné asistentky:
Anna Lašová
Edita Stanová
Edita Uličná
Eva Koreňová
Bc. Adriana Šichtová
Bc. Eva Mravcová
Bc. Janka Šalpachtová
Bc. Katarína Bátoryová
Bc. Ľubica Chovanová
Mária Šišková
Lucia Halajová
Mgr. Ľubica Staroňová
Mgr. Soňa Hollá
Ružena Uríčková
Valéria Kolenčíková
Zita Čičmanová

Pôrodnícke oddelenie  Kontakt: 044/5563 289, 5563 290

Na oddelení je:
-12 lôžok plný rooming-in
-2 samostatné pôrodné sály s kompletným sociálnym zariadením /WC, sprcha/
-1 čakacia miestnosť s vakom a relaxačnou vaňou


Pôrodnícke oddelenie sa zameriava najmä na:

- ženy rodiace s dĺžkou gravidity viac ako 34 týždňov a intaruterínnym odhadom hmotnosti viac
   ako 1500 g
- manažment pôrodu per vias naturale
- kardiotografia, ultrasonografia
- pôrodnícka analgézia (PEDA)
- alteratívne spôsoby vedenia pôrodu
- odber pupočníkovej krvi
- op. vedenie pôrodu - vakuumextrakcia hlavičky plodu, Cisársky rez v spinálnej anestéze
- popôrodná starostlivosť o šestonedielku v systéme rooming-in
- edukáčné aktivity zamerané na dojčenie a starostlivosť o dieťa
- poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti s využitím procesuálnych štandardov pôrodnej
   asistencie

Fotogaléria

dvojlôžková izba pôrodná sála 2. pôrodnica predpôrodná izba
novorodenci novorodenci
     ....nahornahor


© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík