Chirurgické oddelenie      Chirurgické oddelenie JIS
MUDr. Ján DROBČO Primár oddelenia
MUDr. Michal ŠOLTÝS Zástupca primára
MUDr. Viktor ŽALMAN Lekár
MUDr. Peter HUDÁK Lekár
MUDr. Ondrej GREGA Lekár
MUDr. Branislav BIZUB Lekár
MUDr. Dagmara LESŇÁKOVÁ Lekár
MUDr. Ivana ŠAFFOVÁ Lekár
Mgr. Miroslava KAVCOVÁ Vedúca sestra
Anna KOVÁČOVÁ, dipl. s. Manažérka pre dennú zmenu

Fotogaléria

Chirurgické oddelenie  sa nachádza na 2. poschodí nového pavilónu.
Skladá sa z dvoch samostatných ošetrovacích jednotiek.

Oddelenie A : aseptická časť, jeho súčasťou sú izby so zvýšenou pooperačnou starostlivosťou.
Oddelenie B : septická časť. /poskytuje služby aj pre urologické a krčné oddelenie/.

Súčasťou oddelenia sú ambulantné zložky:
chirurgická ambulancia, onkochirurgická ambulancia, ktoré sa nachádzajú na prízemí nového pavilónu.

Chirurgické oddelenie disponuje nasledovnými priestormi:

- izby so zvýšenou pooperačnou starostlivosťou: 3 boxy po 2 lôžka automaticky polohovateľné
  s kompletným vybavením- centrálny rozvod plynov, monitor, odsávačka, kompletné sociálne
  zariadenie,
- nadštandartné izby: l posteľové, v počte 4, s kompletným sociálnym zariadením, TV prijímačom,
  pracovným stolom, samostatnou vstavanou skriňou,
- štandardné izby: 2 posteľové s možnosťou doplnenia na 3 posteľové, so sociálnym zariadením,
  postele najnovšieho typu,
- samostatná jedáleň s TV prijímačom, a knižnicou, slúžiacou pre potreby pacientov l2 hod. denne
  na každej časti
- dve kuchynky pre prípravu a podávanie stravy pacientom,
- každá časť disponuje ambulanciou pre potreby preväzov a vyšetrenia hospitalizovaných pacientov,
  liekovou miestnosťou a dennou miestnosťou pre zdravotnícky personál,
- aseptická a septická časť oddelenia sú tiež vybavené kúpelňou, s možnosťou kompletnej
  hygienickej starostlivosti u ležiacich a imobilných pacientov,
- dve čistiace miestnosti, s dezinfektorom pre očistu podložných mís a fliaš,
- príručný liekový a ŠZM sklad pre účely chirurgického oddelenia.
  
Chirurgické oddelenie poskytuje operačnú liečbu v oblasti všeobecnej chirurgie, cievnej chirurgie, brušnej chirurgie, miniinvazívnej chirurgie v nižšie uvedenom rozsahu:

Brušná chirurgia:

- všetky druhy operačných výkonov na žlčníku a žlčových cestách (cholecystectomie, cholecysto- a choledochoenteroanastomózy)
- všetky druhy operačných výkonov na žalúdku (resekčné výkony žalúdka, všetky druhy gastroenteroanastomóz)
- operačné výkony na hrubom čreve (hemikolectómie, kolectómie, resekčné výkony na rectosigme, amputácie recta, sreaplerove operácie na recte, stómie)
- appendectómie
- resekčné výkony na tenkom čreve
- operácie na prsnej žľaze v celom rozsahu
- splenectómie a záchovné operácie sleziny
- výkony na pankrease - distálne resekcie, paliatívne gastroenteroanastomózy a biliodigestívne spojky pri inoperabilných tumoroch pankreasu
- pečeň - neanatomické metastasectomie pri MTS postihnutí, segmentektomie pri nádorovom postihnutí
- operácie hemoroidov - zakúpením najmodernejšieho prístroja na Slovensku – Trilogy, poskytujeme najmodernejší bezbolestný spôsob liečby hemoroidov (operačná metóda HAL-RAR)
- operácie perianálnych fissúr a fistúl
- operácie všetkých druhov prietrží (inguinálne, femorálne, v jazvách, umbilikálne – aj za použitia propylénovej sieťky)

Cievna chirurgia:

- operácie varixov dolných končatín
- embolektómie
- artériovenózne fistuly

Miniinvazívna chirurgia – laparoskopická chirurgia:

- laparoskópia diagnostická
- laparoskópia terapeutická (cholecystektómie, apendektómia, hernioplastiky, adhesiolysis)
- laparoskopická sutúra perforovaných vredov gastroduodéna

Chirurgická ambulancia: 7.00 hod- 15.00 hod. denne.

Poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky nemocničné oddelenia, pre súkromnú chirurgickú
ambulanciu v poliklinike, pre obvodných lekárov, venujeme sa larva terapii vredov predkolenia.
Robí objednávky pacientov na operácie, kontroly po operáciách. Jej súčasťou je aj starostlivosť
o pacientov s cievnymi ochoreniami.
Vykonáva malé chirurgické výkony (napr. operácie znamienok, malých kožných novotvarov)
v popoludňajších hodinách na centrálnych operačných sálach, ambulantne v miestnom znecitlivení.

Onkochirurgická ambulancia : 10.00- 12.00 hod pondelok, štvrtok


(v prípade akútnych a neodkladných stavov po dohovore aj mimo ordinačné hodiny).
- liečba chirurgicky riešiteľných onkologických ochorení
- indikácie na operáciu, objednávky na operácie, bezprostredná pooperačná starostlivosť
   o onkologického pacienta, dispenzárna starostlivosť o onkologického pacienta.
Súčaťou je stomická poradňa a predpisovanie stomických pomôcok.

Fotogaléria

chirurgia - kolektív lekárov chirurgia operačná sála chirurgia chirurgia nadštandardná izba
pracovňa prednostu chirurgia chirurgia miestnosť lekára chirurgia nadštandardná izba
     ....nahornahor


© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík