Chirurgické oddelenie      Chirurgické oddelenie JIS
MUDr. Ján DROBČO Primár oddelenia
MUDr. Michal ŠOLTÝS Zástupca primára
MUDr. Viktor ŽALMAN Lekár
MUDr. Peter HUDÁK Lekár
MUDr. Ondrej GREGA Lekár
MUDr. Branislav BIZUB Lekár
MUDr. Marek PIJALA Lekár
MUDr. Ivana ŠAFFOVÁ Lekár
Mgr. Miroslava KAVCOVÁ Vedúca sestra
Anna KOVÁČOVÁ, dipl. s. Manažérka pre dennú zmenu

Fotogaléria

Chirurgické oddelenie  sa nachádza na 2. poschodí nového pavilónu.
Skladá sa z dvoch samostatných ošetrovacích jednotiek.

Oddelenie A : aseptická časť, jeho súčasťou sú izby so zvýšenou pooperačnou starostlivosťou.
Oddelenie B : septická časť. /poskytuje služby aj pre urologické a krčné oddelenie/.

Súčasťou oddelenia sú ambulantné zložky:
chirurgická ambulancia, onkochirurgická ambulancia, ktoré sa nachádzajú na prízemí nového pavilónu.

Chirurgické oddelenie disponuje nasledovnými priestormi:

- izby so zvýšenou pooperačnou starostlivosťou: 3 boxy po 2 lôžka automaticky polohovateľné
  s kompletným vybavením- centrálny rozvod plynov, monitor, odsávačka, kompletné sociálne
  zariadenie,
- nadštandartné izby: l posteľové, v počte 4, s kompletným sociálnym zariadením, TV prijímačom,
  pracovným stolom, samostatnou vstavanou skriňou,
- štandardné izby: 2 posteľové s možnosťou doplnenia na 3 posteľové, so sociálnym zariadením,
  postele najnovšieho typu,
- samostatná jedáleň s TV prijímačom, a knižnicou, slúžiacou pre potreby pacientov l2 hod. denne
  na každej časti
- dve kuchynky pre prípravu a podávanie stravy pacientom,
- každá časť disponuje ambulanciou pre potreby preväzov a vyšetrenia hospitalizovaných pacientov,
  liekovou miestnosťou a dennou miestnosťou pre zdravotnícky personál,
- aseptická a septická časť oddelenia sú tiež vybavené kúpelňou, s možnosťou kompletnej
  hygienickej starostlivosti u ležiacich a imobilných pacientov,
- dve čistiace miestnosti, s dezinfektorom pre očistu podložných mís a fliaš,
- príručný liekový a ŠZM sklad pre účely chirurgického oddelenia.
  
Chirurgické oddelenie v rámci operačnej liečby poskytuje nasledovné služby:

- všetky výkony na žalúdku → resekčné výkony, subtotálne a totálne resekcie pri onkochirurgických
   ochoreniach.,
- výkony na slezine → záchovné operácie, pólové resekcie, splenectomie,
- výkony na pankrease → distálne resekcie, paliatívne gastroenteroanastomózy a biliodigestívne
   spojky pri inoperabilných tumoroch pankreasu,
- všetky výkony na tenkom a hrubom čreve, včetne segmentálnych výkonov, subtotálnych a
   totálnych kolektomií, so zachovaním onkoradikality (lymhonodectomie),
- výkony na rekte s totálnou mesorektálnou excíziou, lymphonodenectomiou - , nízke a ultra nízke
   resekcie rekta s anastomózou staeplermi, všetky druhy operácií hemoroidov,
- akútne resekčné výkony na hrubom čreve v prípade uzáveru neo ochorením so zachovaním
   kontinuity črevného traktu bez stómie, včetne totálnej alebo subtotálnej kolektómie, aj počas UPS,
- žlčník a žlčové cesty → laparoskopická cholecystektómia ako štandardný výkon, klasická
   cholecystektómia s revíziou žlčových ciest , biliodigestívne spojky,
- pečeň → neanatomické metastasectomie pri MTS postihnutí, segmentektomie pri nádorovom
   postihnutí,
- appendecktomie → klasicky, laparoskopicky,
- herniotómie → všetky druhy výkonov,
- laparoskopická revízia brucha,
- laparoskopická sutúra perforovaných vredov gastroduodéna,
- operácie novotvarov kože, mäkkých tkanív.
- operácia na prsnej žľaze v celom rozsahu

Chirurgická ambulancia: 7.00 hod- 15.00 hod. denne.

Poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky nemocničné oddelenia, pre súkromnú chirurgickú
ambulanciu v poliklinike, pre obvodných lekárov, venujeme sa larva terapii vredov predkolenia.
Robí objednávky pacientov na operácie, kontroly po operáciách. Jej súčasťou je aj starostlivosť
o pacientov s cievnymi ochoreniami.
Vykonáva malé chirurgické výkony (napr. operácie znamienok, malých kožných novotvarov)
v popoludňajších hodinách na centrálnych operačných sálach, ambulantne v miestnom znecitlivení.

Onkochirurgická ambulancia : 10.00- 12.00 hod pondelok, štvrtok


(v prípade akútnych a neodkladných stavov po dohovore aj mimo ordinačné hodiny).
- liečba chirurgicky riešiteľných onkologických ochorení
- indikácie na operáciu, objednávky na operácie, bezprostredná pooperačná starostlivosť
   o onkologického pacienta, dispenzárna starostlivosť o onkologického pacienta.
Súčaťou je stomická poradňa a predpisovanie stomických pomôcok.

Fotogaléria

chirurgia - kolektív lekárov chirurgia operačná sála chirurgia chirurgia nadštandardná izba
pracovňa prednostu chirurgia chirurgia miestnosť lekára chirurgia nadštandardná izba
     ....nahornahor

   Voľné
pracovné
   miesta


Zmluvné zdravotné poisťovne

          
© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík